Dolly Zoom

Evolution of the Dolly Zoom from Vashi Nedomansky on Vimeo.